Παιχνίδια σκοποβολής - Σελίδα 7

Εξασκήσου στη σκοποβολή παίζοντας τον ρόλο του ελεύθερου σκοπευτή ή πολεμώντας σε παιχνίδια μάχης εναντίον των τρομοκρατών. Μπορείς επίσης να παίξεις παιχνίδια με βολές πρώτου προσώπου (first person shooter) στη μεγαλύτερη συλλογή παιχνιδιών σκοποβολής online στο Y8.com
Ταξινόμηση ανάλογα με:

Defining Shooting Games

A shooter is a type of video game that features firearms or projectiles. Gradually shooters became more flexible with the possibilities available in virtual worlds allowing for more immersive games. This type of game spawned several subgenres that moved the genre from just being able to shoot but to also to include many other interesting activities such as driving a vehicle. As a rule, each shooter has at least two main features. First, is the ability to shoot a weapon. Second, there will be some type of movement. Either from the player or the objects which can be shot at. The gameplay usually plays out in a linear or predictable way and each round will be similar. In some cases, developers will add new elements to switch things up. For instance, enemies may behave differently or new weapons will become available. Also, Easter eggs or various in-game secrets add replayability to games in the shooter genre.

Shooting Subgenres

First-person shooting games give the player the perspective of the character and they see through their eyes. It tends to be a narrow field of view and emphasizes aiming. Playing a third-person game, the player sees the character from the back. This view has a wider field of view and emphasizes the environment over aiming ability. See stealth games as an example.

Shooting Game History

Maze War (1973) was one of the first shooting games. This game defined the main features of the genre while having very limited functionality. Over the years, the genre has developed into using more complex graphics like Doom (1993) and Half-life (1998). These shooting games became legendary and helped define the features that are seen in games of this category today.

It is necessary to point out that at the beginning shooters were developed as one player games but presently it is one of the most popular genres of multiplayer games.

Recommended Shooting Games