Προσαρμόστε το μέγεθος της οθόνης
Λεπτομέρειες παιχνιδιού

Your quest is to race against the crazy Angry Chicken and become an egg catching ninja! Catch as many eggs as you can, avoid the bad stuff and use the super power eggs to your advantage. The ninja egg will let you slice eggs with your finger, so be fast and slice all the eggs before they drop. Can you survive the egg dropping madness of the crazy Angry Chicken?

Κατηγορία: Δεξιότητα
Προστέθηκε 29 Sep 2019