1 Παίκτης Παιχνίδια

Παίξε παιχνίδια 1 παίκτη στο Y8.com! Ένας παίκτης εναντίον του υπολογιστή! Μπορείς να νικήσεις; Ζήσε την καλύτερη εμπειρία παιχνιδιού ενός παίκτη στο Y8.com!
Ταξινόμηση ανάλογα με:

History of One Player Games

Most browser games are single player or include a single-player mode. Two exceptions are io games and multiplayer games. Single-player games are relatively new compared to some ancient gaming technology like dice. The first recorded single player games most likely came from playing cards like the game of Patience almost known as Solitaire. The earliest writing about Solitaire was from the mid 1700s. It wasn’t until the late 1900s when single player video games showed up. Some of the earliest console games also required 2 players like the famous Pong game. However, later console games helped pave the way for story driven single player games. At the same time, the single-player video game renaissance of the internet was growing. Personal computers and the internet enabled more than one hundred thousand games to be created in the first 30 years since the internet has become popular. The majority of browser games are single player first and most Pong clone nowadays have a computer controlling the player's opponent.

1 Player Game Types

(Ball Fall 3D)[https://www.y8.com/games/ballfall3d] - Fun physics game
(Fill Maze)[https://www.y8.com/games/fillmaze] - Fun mobile friendly puzzle game
(Mahjong)[https://www.y8.com/games/mahjong] - Classic Asian puzzle game
(Bartender game)[https://www.y8.com/games/bartender
therightmix] - Classic sim game
(Match Drop)[https://www.y8.com/games/match_drop] - Fun Match 3 type game