Προσαρμόστε το μέγεθος της οθόνης
Λεπτομέρειες παιχνιδιού

You have a time of 150 seconds to check and fix, ambulances as much as you can during the time. Make a diagnostic to see where is the problem of the vehicle, then change the tires, fix the engine, gearbox, change the oil or just raise up. Your score will depend from the quantity of the vehicles which you will fix.

Κατηγορία: Δεξιότητα
Προγραμματιστής: SAFING Inc
Προστέθηκε 17 Jul 2019