Προσαρμόστε το μέγεθος της οθόνης
Λεπτομέρειες παιχνιδιού

Fight against evil beans in this fun skill game! In Blowman, your task as a super hero is to jump from house to house by the power of your...breathing abilities. Yep, that's right. Simply tap, hold, and release to blow up your cheeks and take off. Try to get as far as you can and squash those pesky protein punks on your way to earn bonus points. Can you reach a high score?

Κατηγορία: Δεξιότητα
Προστέθηκε 29 Jun 2019