Προσαρμόστε το μέγεθος της οθόνης
Λεπτομέρειες παιχνιδιού

There are 16 cars that are involved in a fun and exciting bumper car competition. You must control your bumper car and avoid collisions with strong bumper cars and stay away from boundaries with traps to win. Impact vehicles get energy as it bounce back and you need good skills to kill the other cars or push them to traps and be the lone survivor to win!

Κατηγορία: Δεξιότητα
Προστέθηκε 11 Oct 2019