Προσαρμόστε το μέγεθος της οθόνης
Λεπτομέρειες παιχνιδιού

Have you ever been interested in becoming an auto repair workshop car mechanic in your own auto workshop garage repair? Try this amazing car builder mechanic simulator and make all your mechanic dreams come true. Fix the rusty old cars and make them new by assembling and disassembling the car parts. Paint your car, fix the dents and make it as shiny as a new shiny car!

Προστέθηκε 21 Aug 2020