Προσαρμόστε το μέγεθος της οθόνης
Λεπτομέρειες παιχνιδιού

Too busy to meditate? Now there's no excuse.

Load the web app in your device, close your eyes and empty your mind.
Listen to the soothing sounds and find your center.
Earn symbols by completing meditation tasks. Symbols include Aumkara, Chatra, Dharma Cakra, Gaur Matsya, Ghanta and Hamsa.

Προγραμματιστής: Market JS
Προστέθηκε 01 Mar 2019