Προσαρμόστε το μέγεθος της οθόνης
Λεπτομέρειες παιχνιδιού

Falling Balls is a free physics game. The world is in peril and only you and your steadfast dedication to regulating the ratio and timing of a beaker full of balls can possibly save it. In the new gravity and physics puzzle game, Falling Balls, you will be presented with a glass beaker full of an unknown amount of balls. Beneath the beaker is a sliding assortment of even smaller beakers that move back and forth at various speeds. Your job is to activate the release of the balls from the beaker and time it so that all of them fall into the beakers below.

Κατηγορία: Δεξιότητα
Προστέθηκε 06 May 2021