Προσαρμόστε το μέγεθος της οθόνης
Λεπτομέρειες παιχνιδιού

The goal is to exchange hexagons to connect all the colored nodes. This online puzzle game has 72 levels that will test your brain and patient. Have fun! These diagrammatics create a two-way street between the topology of knots and links in three dimensional space and key considerations in the foundations of mathematics. Rotate the pipes to connect them, use your intelligence to solve these problems and try to pass more levels. Let's see how many levels you can reach, have a good time in our new game Knot Logical Game!

Κατηγορία: Σκέψη
Προστέθηκε 08 Aug 2020