Προσαρμόστε το μέγεθος της οθόνης
Λεπτομέρειες παιχνιδιού

Draw Grass Cut is a free and simple easy to use mowing stress reliever, draw simple lines in the drawing board, these lines will become lawn mower blades. But not just you, your neighbors want to race with you to cut the grass. As long as you cut the grass faster than your opponent, you will be rewarded with pet feed. Your pets are hungry and waiting for your triumphant

Κατηγορία: Δεξιότητα
Προστέθηκε 03 Aug 2021