Προσαρμόστε το μέγεθος της οθόνης
Λεπτομέρειες παιχνιδιού

Toggle Boxes is a simple game where you swipe a row or column of boxes to toggle them. Get all boxes showing the same picture to solve the level!

Levels get harder as the number of boxes increases and the pictures to be solved have to be the right way up. In later levels, every move counts and sometimes you need to be focusing on more than one box with each move. But don't worry, by the time you get to the harder levels, you'll be a master of Toggle Boxes!

Κατηγορία: Σκέψη
Προστέθηκε 22 Apr 2019