Προσαρμόστε το μέγεθος της οθόνης
Λεπτομέρειες παιχνιδιού

We all know how delicious cupcakes are - but kawaii cupcakes are even tastier! But these little cakes aren't too happy about being muddled up - some are secretly scared, adorably angry, or super excited to be reunited with their besties.

Tap one of the three cupcakes in the bottom of the screen to make a match - make sure you choose the right one! Want to know our baking secrets? Check out the list below for all the varieties of cupcakes that we've been cooking up in the bakery today.

Κατηγορία: Δεξιότητα
Προστέθηκε 27 May 2020