Προσαρμόστε το μέγεθος της οθόνης
Λεπτομέρειες παιχνιδιού

The game is easy and very fun! Choose among three vending machines: one with toys, one with sweet treats, and one with food. Each item inside the vending machines has a price; you have a set of coins at your disposal to insert the right sum you can see on the display. If you’re right, the vending machine will release the item, if you’re wrong you’ll receive an error message. Collect all the items! then you can see them again.

Κατηγορία: Σκέψη
Προγραμματιστής: Mapi Games
Προστέθηκε 16 Aug 2021