Προσαρμόστε το μέγεθος της οθόνης
Λεπτομέρειες παιχνιδιού

An explorer has found themselves trapped in a shifting labyrinth. As the lone scientist responsible for the Labyrinth's upkeep, guide the explorer to their goal, so you can resume your experiments in peace. In this game on y8, the level layout is under your control, but the character not.

Κατηγορία: Σκέψη
Προστέθηκε 01 Oct 2020