Προσαρμόστε το μέγεθος της οθόνης
Λεπτομέρειες παιχνιδιού

Players take turns rolling a single dice to move their token by the number of squares indicated by the dice roll. If, on completion of a move, a player's token lands on the lower-numbered end of a "ladder", the player moves the token up to the ladder's higher-numbered square. If the player lands on the higher-numbered square of a snake, the token must be moved down to the snake's lower-numbered square. If a player rolls a 6, the player may, after moving, immediately take another turn.

Κατηγορία: Δεξιότητα
Προστέθηκε 02 Mar 2020