Προσαρμόστε το μέγεθος της οθόνης
Λεπτομέρειες παιχνιδιού

Wordle is a new type of word game where the goal is to guess the word in six or fewer guesses. After each guess the game shows gray blocks for wrong letters, yellow blocks for right letters in the wrong spot and green blocks for letters in the right space. Get clues from the correct letters until you come up with the correct word. Enjoy playing this fun word game here at Y8.com!

Κατηγορία: Σκέψη
Προστέθηκε 03 Feb 2022