Προσαρμόστε το μέγεθος της οθόνης
Λεπτομέρειες παιχνιδιού

A round of domino is played until one player places all of their tiles or until the game is blocked and neither player can make a move. At the beginning the players receive 7 tiles and the one with higher double begins the game. If neither player got a double, then the player with the highest tile begins. The player who earns 100 points first wins.

Κατηγορία: Arcade & κλασικά
Προστέθηκε 19 Jul 2019