Προσαρμόστε το μέγεθος της οθόνης
Λεπτομέρειες παιχνιδιού

Klondike solitaire is one of the most addictive solitaire card games. It is played with a single 52 playing cards. The object of the game is to order all of the cards into the deck’s four suits (diamonds, clubs, hearts, spades) and to do so in ascending order, from ace to king. The gameplay is very simple to play but challenging to master. The objective is to move cards between columns in alternating colors in order to arrange them into 4 piles of cards separated by suit. Test your patience and the sharpness of your mind as you strategize the ultimate win! Play this fun game only on y8.com

Κατηγορία: Arcade & κλασικά
Προστέθηκε 05 Jan 2021